EspañolEnglishSvenska
Digital Inlämning av Bokförings Underlag
Vi använder EZSort!

EXEMPLARISKA POSTER!

EZSort tillåter dina kunder lämna in sina underlag på ett sätt som gör att den tid som ägnas åt sortering och påminnelser i princip försvinner!

EZSort har en dynamisk prissättning per kund och månad, utan underhållsavgifter eller andra dolda kostnader!

Bli användare NU!

HJÄLP DINA KUNDER!

EZSort underlättar enormt inlämningen
och kontrollen av bokföringsunderlagen.

Hjälp dina kunder komma ihåg vad som
finns kvar att lämna in!

De kommer också uppskatta möjligheten
att se preliminära rapporter innan ni
bokfört en enda post!

EZSort höjer också mervärdet av er byrå
för kunden genom att erbjuda ett
kommunikationsverktyg för att stimulera
affärsmöjligheterna mellan kunderna.

UNDVIK KOMPLIKATIONER!

EZSort tillhandahåller ett oumbärligt verktyg
för den intelligente revisorn och besparar
denne åtskilligt med värdefull tid då det är
dags att bokföra, och ökar därmed
konkurrenskraften hos byrån.

Applikationen ger också fullständig kontroll
över processen och arbetsbelastningen
såväl som de anställdas prestation, vilket
minimerar möjligheten att incidenter ska
uppstå vid till exempel sjukfrånvaro, tjänst-
ledighet eller avslutad tjänst.

Och oroa er inte, vilket bokföringsprogram
som helst fungerar omedelbart och utan
extra kostnad ihop med EZSort!